fbpx

Bài Hát Số Mười Ba (Chia-ri-ô!)

Xem cách mở phụ đề tiếng Việt cho video

Xem lời bài bát dịch ra tiếng Việt

Xem danh sách tất cả các bài hát

Bài Hát Số Mười Ba (Chia-ri-ô!)
Được viết bởi Gnocchi Artyst (ngày 07 tháng 6 năm 2020).
Bản gốc bằng tiếng Anh, bản dịch bằng tiếng Việt.
Bản … READ MORE > “Bài Hát Số Mười Ba (Chia-ri-ô!)”

Bài Hát Số Một (Bạn Đã Đi Quá Xa)

Xem cách mở phụ đề tiếng Việt cho video

Xem lời bài bát dịch ra tiếng Việt

Xem danh sách tất cả các bài hát

Xin chào Ngày Thứ Bảy!

Bài hát này được thu âm trong lúc phong toả đang diễn ra ở Toronto, và nó là một quá trình khá vất vả: một … READ MORE > “Bài Hát Số Một (Bạn Đã Đi Quá Xa)”

Không Chắc Chắn

Xem nguyên bản tiếng Anh của bài thơ

BẢN DỊCH:

Không Chắc Chắn

Có bao giờ bạn đã từng không chắc chắn về ánh mặt trời
Khi đứng ở bên lề đường
Bị đánh thức bởi tiếng nhạc lớn
Phát ra từ những chiếc cửa sổ mở của những chiếc xe hơi đang chạy qua… READ MORE > “Không Chắc Chắn”