Tôi mới có một cây đàn piano!

Tôi đã mua cho mình một cây đàn piano! Cô ấy là một quý bà 94 tuổi, loại thẳng đứng, được sản xuất bởi công ty Heintzman, vào năm 1925, tại Toronto, Canada. Mặc dù đã cao tuổi, cô ấy vẫn trong tình trạng rất tốt, bởi vì cô ấy đã được chế tác chắc … READ MORE > “Tôi mới có một cây đàn piano!”

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!