Chính thức ra mắt trang web này

Ngày 26 tháng 10 năm 2019 – Hôm nay là ngày tôi chính thức ra mắt trang web này, trang âm nhạc và thơ ca của tôi! Nó là một trang web song ngữ, bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Nó có thể được truy cập thông qua cả hai tên miền: NgayThuBay.com (tiếng Việt) … READ MORE > “Chính thức ra mắt trang web này”

Bản dịch lời: Bài Hát Số Hai (Bên Bờ Vực)

Nghe Phiên bản 1 của bài hát này

Nghe Phiên bản 2 của bài hát này

Xem lời bài hát nguyên bản tiếng Anh

BẢN DỊCH:

Bên Bờ Vực

Tôi đang ở bên bờ vực hôm nay
Tôi đang tới ngưỡng giới hạn của mình
Chỉ vừa kịp giữ lại…

Tôi tự hỏi tại sao … READ MORE > “Bản dịch lời: Bài Hát Số Hai (Bên Bờ Vực)”

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!