fbpx

Bài Hát Số Mười Ba (Chia-ri-ô!)

Xem cách mở phụ đề tiếng Việt cho video

Xem lời bài bát dịch ra tiếng Việt

Xem danh sách tất cả các bài hát

Bài Hát Số Mười Ba (Chia-ri-ô!)
Được viết bởi Gnocchi Artyst (ngày 07 tháng 6 năm 2020).
Bản gốc bằng tiếng Anh, bản dịch bằng tiếng Việt.
Bản … READ MORE > “Bài Hát Số Mười Ba (Chia-ri-ô!)”

BẢN DỊCH LỜI: BÀI HÁT SỐ MƯỜI BA (Chia-ri-ô!)

Nghe bài hát này

Xem lời bài hát nguyên bản tiếng Anh

BẢN DỊCH:

Chia-ri-ô!

Bạn đã đến thế gian này
Đã cười và đã khóc
Rồi bạn nói,

“Chi-i-ia-ri-ô!
Chi-i-ia-ri-ô!
Chi-i-ia-ri-ô!
Chi-i-ia-ri-ô!
Tớ đi đây
Tớ đã thấy đủ rồi
Chúng mình đã có những ngày vui
Tạm biệt nhé, cậu!”

Và thế là … READ MORE > “BẢN DỊCH LỜI: BÀI HÁT SỐ MƯỜI BA (Chia-ri-ô!)”