Sự Dịu Dàng Của Người

Xem nguyên bản tiếng Anh của bài thơ

BẢN DỊCH:

Sự Dịu Dàng Của Người

Sự dịu dàng nhẹ nhàng của người
Không phòng vệ
Làm tôi ngạc nhiên
Khiến tôi sững lại
Đánh thức trong tôi những gì đã quên
Trong những năm tháng chúng ta xa nhau
Nhắc tôi về những gì tôi
READ MORE > “Sự Dịu Dàng Của Người”

NgàyThứBảy.com