Sự Ngu Ngốc Giết Người

Xem nguyên bản tiếng Anh của bài thơ

BẢN DỊCH:

Sự Ngu Ngốc Giết Người

Tôi không biết bạn có bao giờ nhận ra điều đó không
Rằng sự ngu ngốc của bạn giết người!
Tôi không nói đến những kẻ ngu dốt
Loại người không hiểu biết nhiều
Tôi nói đến những kẻ ngu … READ MORE > “Sự Ngu Ngốc Giết Người”

NgàyThứBảy.com