Ngôi Đền Của Sự Thương Tiếc

Xem nguyên bản tiếng Anh của bài thơ

BẢN DỊCH:

Ngôi Đền Của Sự Thương Tiếc

Ngôi đền đau buồn của bạn
Tôi sợ bước vào
Sự tuyệt vọng ngập tràn
Nó thấm qua da bạn

Thế giới của bạn đã sụp đổ
Không cảnh báo, trong tích tắc
Bạn đã bị đẩy vào
Ngôi … READ MORE > “Ngôi Đền Của Sự Thương Tiếc”