Tôi Không Nhớ Bạn

Xem nguyên bản tiếng Anh của bài thơ

BẢN DỊCH:

Tôi Không Nhớ Bạn

Tôi không nhớ bạn
Nhưng mới hôm qua
Tôi đã thấy gương mặt bạn
Trên một người lạ ở ngoài đường phố

Tôi không nhớ bạn
Nhưng tối qua
Tôi nghe thấy giọng nói của bạn
Từ một nhân vật trên … READ MORE > “Tôi Không Nhớ Bạn”