Mẹ Ơi, Chỉ Là Một Ngày Bình Thường Ở Nước Mỹ

Xem nguyên bản tiếng Anh của bài thơ

BẢN DỊCH:

Mẹ Ơi, Chỉ Là Một Ngày Bình Thường Ở Nước Mỹ

Mẹ ơi,
Anh ta với một huy hiệu và một khẩu súng
Đầu gối của anh ấy đang đè lên cổ con
Tay thọc trong túi
Ồ Mẹ ơi, anh ta làm điều đó … READ MORE > “Mẹ Ơi, Chỉ Là Một Ngày Bình Thường Ở Nước Mỹ”