BÀI HÁT SỐ CHÍN (MỘT TRÁI TIM CAY ĐẮNG)

Xem lời bài bát dịch ra tiếng Việt

Xem danh sách tất cả các bài hát

Tôi đã viết bài hát này vào tháng 5 năm 2019, nhưng tôi không cảm thấy mình có thể thu âm nó ngay lúc đó, vì vậy tôi đã đặt nó sang một bên, để viết và thu âm Bài Hát Số Mười (Mùa Xuân) trước khi quay lại với bài này.

Bài Hát Số Chín (Một Trái Tim Cay Đắng)
Được viết và trình diễn bởi Gnocchi Artyst (tháng 9 năm 2019).
Phụ đề bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
Bản quyền © 2019 — Xin đừng sử dụng khi không có phép.

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!