fbpx

Bản dịch lời: Bài Hát Số Hai (Bên Bờ Vực)

Nghe Phiên bản 1 của bài hát này

Nghe Phiên bản 2 của bài hát này

Xem lời bài hát nguyên bản tiếng Anh

BẢN DỊCH:

Bên Bờ Vực

Tôi đang ở bên bờ vực hôm nay
Tôi đang tới ngưỡng giới hạn của mình
Chỉ vừa kịp giữ lại…

Tôi tự hỏi tại sao tôi thường cố gắng rất nhiều
Về chết tiệt tất cả mọi thứ
Nó làm tôi rất mệt mỏi
Tôi đã nghĩ rằng tôi rất can đảm
Hóa ra tất cả bắt nguồn từ sự sợ hãi
Tôi đang ngồi đây cố gắng để hiểu
Nhưng làm sao được?
Bởi vì…

Tôi đang ở bên bờ vực hôm nay
Tôi đang tới ngưỡng giới hạn của mình
Chỉ vừa kịp giữ lại…

Tôi chẳng muốn nói nhiều nữa
Mọi thứ dường như hơi quá lên
Mọi người đều có vẻ rất căng thẳng
Bận bịu, lo lắng, vội vã…
Tâm trí tôi chất chồng với những kỷ niệm cũ
Những ngọn tóc ngả xám, căn hộ bừa bộn
Chỉ cần một cái đẩy nhẹ
Là…

Tôi ở bên bờ vực
Ngay bên bờ vực
Tôi ở bên bờ vực
Ngay bên bờ vực

Tôi đang tới ngưỡng giới hạn của mình
Chỉ vừa kịp giữ lại…

Chỉ vừa kịp
Chỉ vừa kịp
Chỉ vừa kịp
Chỉ vừa kịp…

Oct 25, 2018
Gnocchi Artyst

Viết bình luận

avatar