fbpx

BẢN DỊCH LỜI: BÀI HÁT SỐ MƯỜI BA (Chia-ri-ô!)

Nghe bài hát này

Xem lời bài hát nguyên bản tiếng Anh

BẢN DỊCH:

Chia-ri-ô!

Bạn đã đến thế gian này
Đã cười và đã khóc
Rồi bạn nói,

“Chi-i-ia-ri-ô!
Chi-i-ia-ri-ô!
Chi-i-ia-ri-ô!
Chi-i-ia-ri-ô!
Tớ đi đây
Tớ đã thấy đủ rồi
Chúng mình đã có những ngày vui
Tạm biệt nhé, cậu!”

Và thế là bạn đi mất…

“Chi-i-ia-ri-ô!
Chi-i-ia-ri-ô!
Chi-i-ia-ri-ô!
Chi-i-ia-ri-ô!
Chúng mình đã có những ngày vui
Tạm biệt nhé, cậu!”

Và thế là bạn đi mất…

Ba ba ba ba!
Ba ba ba ba!
Ba ba ba ba!
Ba ba ba ba!

“Chi-i-ia-ri-ô!
Chi-i-ia-ri-ô!
Chi-i-ia-ri-ô!
Chi-i-ia-ri-ô!
Tớ đi đây
Tớ đã thấy đủ rồi
Chúng mình đã có những ngày vui
Tạm biệt nhé, cậu!”

Và thế là bạn đi mất…

Ba ba ba ba!
Ba ba ba ba!
Ba ba ba ba!
Ba ba ba ba!

“Chi-i-ia-ri-ô!
Chi-i-ia-ri-ô!
Chi-i-ia-ri-ô!
Chi-i-ia-ri-ô!”

Ngày 07 tháng 6 năm 2020
Gnocchi Artyst

Bài Hát Số Mười Ba (Chia-ri-ô!)
Được viết bởi Gnocchi Artyst (ngày 07 tháng 6 năm 2020).
Bản gốc bằng tiếng Anh, bản dịch bằng tiếng Việt.
Bản quyền © 2020 — Xin đừng sử dụng khi không có phép.

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments