fbpx

Các Bài Thơ


02/2020

01/2020
Statue of old man (Michelangelo)
01/2020
Cái cây đứng giữa rừng
01/2020

12/2019
Lửa
12/2019
Drawing of parked airplane
11/2019