fbpx

Bài Hát Số Mười Ba (Chia-ri-ô!)

Xem cách mở phụ đề tiếng Việt cho video

Xem lời bài bát dịch ra tiếng Việt

Xem danh sách tất cả các bài hát

Bài Hát Số Mười Ba (Chia-ri-ô!)
Được viết bởi Gnocchi Artyst (ngày 07 tháng 6 năm 2020).
Bản gốc bằng tiếng Anh, bản dịch bằng tiếng Việt.
Bản … READ MORE > “Bài Hát Số Mười Ba (Chia-ri-ô!)”

Bài Hát Số Một (Bạn Đã Đi Quá Xa)

Xem cách mở phụ đề tiếng Việt cho video

Xem lời bài bát dịch ra tiếng Việt

Xem danh sách tất cả các bài hát

Xin chào Ngày Thứ Bảy!

Bài hát này được thu âm trong lúc phong toả đang diễn ra ở Toronto, và nó là một quá trình khá vất vả: một … READ MORE > “Bài Hát Số Một (Bạn Đã Đi Quá Xa)”

Bài Hát Số Mười Hai (Một Bài Hát Hay Đáng Giá Bao Nhiêu?)

Xem cách mở phụ đề tiếng Việt cho video

Xem lời bài bát dịch ra tiếng Việt

Xem danh sách tất cả các bài hát

Xin Chào Ngày Thứ Bảy!

Sự nguy hiểm của việc làm người thân hoặc bạn bè của một nghệ sĩ là bạn không biết khi nào họ sẽ đưa bạn … READ MORE > “Bài Hát Số Mười Hai (Một Bài Hát Hay Đáng Giá Bao Nhiêu?)”

Bài Hát Số Hai (Bên Bờ Vực) – Phiên Bản 2

Xem lời bài bát dịch ra tiếng Việt

Xem danh sách tất cả các bài hát

Xin chào Ngày Thứ Bảy!

Phiên bản 1 của Bài Hát Số Hai (Bên Bờ Vực) hơi bình thường về mặt âm nhạc. Nó là một trong vài bài hát đầu tiên tôi viết, và tôi chưa biết nhiều … READ MORE > “Bài Hát Số Hai (Bên Bờ Vực) – Phiên Bản 2”