“Bạn Nên Viết Một Bài Hát Về Chuyện Này!”

Xin chào Ngày Thứ Bảy!

Thỉnh thoảng tôi nhận được yêu cầu từ bạn bè để viết bài hát về một số chủ đề nào đó. Vấn đề là như thế này, bạn thân mến ơi:

Tôi không viết những gì người khác muốn tôi viết.

Tôi cũng không viết những gì tôi muốn tôi … READ MORE > ““Bạn Nên Viết Một Bài Hát Về Chuyện Này!””

Vẻ Đẹp Của Sự Không Hoàn Hảo

Xin chào Ngày Thứ Bảy!

Trong Bài Hát Số Hai (Bên Bờ Vực) – Phiên bản 2, có một chỗ mà giọng của tôi bị khản đi, đó là khi tôi hát “ngay bên bờ vực” lần thứ ba trong bài hát. Mỗi lần nghe lại bài hát, đôi tai tôi lại chờ đợi … READ MORE > “Vẻ Đẹp Của Sự Không Hoàn Hảo”

“Nhưng Chúng Đều Là Những Bài Hát Buồn Cả!”

Mọi người cứ nói với tôi rằng những bài hát của tôi rất buồn. Đêm qua một người bạn đã lặp lại điều đó, và tôi đã nổi đoá!

Tôi đoán là tôi không muốn sợ viết những bài hát buồn. Tôi không muốn nghĩ – khi viết hoặc hát một bài hát mới – … READ MORE > ““Nhưng Chúng Đều Là Những Bài Hát Buồn Cả!””

NgàyThứBảy.com