fbpx

Đã Nói Rằng Tôi Không Phiền

Sun set on residential building

Xem nguyên bản tiếng Anh của bài thơ

BẢN DỊCH:

Đã Nói Rằng Tôi Không Phiền

Đã nói rằng tôi không phiền
Nhưng nó đang giết dần tôi
Chờ đợi điều gì không biết nữa
Khiến tôi cảm nhận tất cả những thứ
Đang làm tôi lo sợ!

Đã nói rằng tôi không phiền
Nhưng nó đang gợi lên
Những sự tự nghi ngờ
Kéo tôi ra khỏi công việc tốt nhất của tôi
Tôi không thích mình buồn bã!

Đã nói rằng tôi không phiền
Nhưng sao mà lâu quá vậy?
Cái hình mặt cười online của bạn
Nỗi đau của tôi tăng lên với từng cái tích-tắc
Tôi đang chờ đợi điều gì?

Đã nói rằng tôi không phiền
Nhưng làm ơn nhanh chút đi
Nó đang giết tôi đây
Tôi hầu như ổn nhưng có lúc thật buồn
Phải đi leo cầu thang thôi!

Đã nói rằng tôi không phiền
Phải, tôi đã nói rằng tôi không phiền
Nhưng bạn biết đấy, một ngày nào đó
Tôi sẽ buông sợi dây ra và tôi nói,
“Chết tiệt với sự kiên nhẫn!”

Ngày 08 tháng 12 năm 2018
Gnocchi Artyst

Xem danh sách tất cả các bài thơ

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments