Bản Dịch Lời – Bài Hát Số Sáu (Những Bài Hát Của Tôi Không Nói Dối)

Nghe bài hát này

Xem lời bài hát nguyên bản tiếng Anh

BẢN DỊCH:

Những Bài Hát Của Tôi Không Nói Dối

Tôi đang đi dọc theo con đường quê bụi bặm
Dưới ánh mặt trời thiêu đốt
Của thị trấn nơi tôi sinh ra
Khi một ý nghĩ xuất hiện trong đầu
Rằng những READ MORE > “Bản Dịch Lời – Bài Hát Số Sáu (Những Bài Hát Của Tôi Không Nói Dối)”

Bản Dịch Lời – Bài Hát Số Năm (Tôi Vẫn Nhớ Bạn!)

Nghe bài hát này

Xem lời bài hát nguyên bản tiếng Anh

BẢN DỊCH:

Tôi Vẫn Nhớ Bạn!

Tôi đứng giữa cửa hàng tạp hóa
Và muốn chửi thề to lên, vì
Tôi nhận ra
Tôi vẫn nhớ bạn
Nhiều!

Tôi thậm chí không thể đặt tên cho cái mà chúng mình đã có
Thực … READ MORE > “Bản Dịch Lời – Bài Hát Số Năm (Tôi Vẫn Nhớ Bạn!)”

Bản dịch lời – Bài Hát Số Bốn (Giúp Tôi Mỉm Cười)

Nghe bài hát này

Xem lời bài hát nguyên bản tiếng Anh

BẢN DỊCH:

Giúp Tôi Mỉm Cười

Này Cuộc Sống ơi, dù cho bất cứ điều gì xảy ra với tôi
Xin hãy giúp tôi cười
Ngay cả trong những thời điểm đen tối nhất
Giúp tôi,
Giúp tôi tìm
Một cái gì đó … READ MORE > “Bản dịch lời – Bài Hát Số Bốn (Giúp Tôi Mỉm Cười)”

Bản dịch lời: Bài Hát Số Hai (Bên Bờ Vực)

Nghe Phiên bản 1 của bài hát này

Nghe Phiên bản 2 của bài hát này

Xem lời bài hát nguyên bản tiếng Anh

BẢN DỊCH:

Bên Bờ Vực

Tôi đang ở bên bờ vực hôm nay
Tôi đang tới ngưỡng giới hạn của mình
Chỉ vừa kịp giữ lại…

Tôi tự hỏi tại sao … READ MORE > “Bản dịch lời: Bài Hát Số Hai (Bên Bờ Vực)”