fbpx

Không Chắc Chắn

Xem nguyên bản tiếng Anh của bài thơ

BẢN DỊCH:

Không Chắc Chắn

Có bao giờ bạn đã từng không chắc chắn về ánh mặt trời
Khi đứng ở bên lề đường
Bị đánh thức bởi tiếng nhạc lớn
Phát ra từ những chiếc cửa sổ mở của những chiếc xe hơi đang chạy qua… READ MORE > “Không Chắc Chắn”

Đã Nói Rằng Tôi Không Phiền

Sun set on residential building

Xem nguyên bản tiếng Anh của bài thơ

BẢN DỊCH:

Đã Nói Rằng Tôi Không Phiền

Đã nói rằng tôi không phiền
Nhưng nó đang giết dần tôi
Chờ đợi điều gì không biết nữa
Khiến tôi cảm nhận tất cả những thứ
Đang làm tôi lo sợ!

Đã nói rằng tôi không phiền
Nhưng … READ MORE > “Đã Nói Rằng Tôi Không Phiền”